Студент __________________________________________________________________

Группа __________________________________________________________________

Варіант 1

Об'єкт - будівля кафе на 150 відвідувачів

Кількість працюючих – 38 осіб

Площа ділянки800,00 м

Загальна площа приміщень – 700 м2

Кількість поверхів –2

Вартість будівництва –7500 грн/м2

Конструкції будівлі: стіни-цегла, перекриття – по металевим балкам.

 

Визначити:

Тип будівель за функціональним призначенням

__________________________________________________________________________

Тип будівель за поверховістю

__________________________________________________________________________

Ступень вогнестійкості будівлі

__________________________________________________________________________

Категоря приміщень за вибухопожежною і пожежною небезпекою

__________________________________________________________________________

Нормативний термін експлуатації

__________________________________________________________________________

Ступень довговічністі

__________________________________________________________________________

Тип будівлі за конструктивною системою

__________________________________________________________________________

Категоря (напрям використання) землі

__________________________________________________________________________

Код будівлі заДК 018-2000 «Державний класифікатор будівель та споруд»

__________________________________________________________________________

Розрахувати клас наслідків (відповідальності) та категорію складності об’єкту

Контрольна робота

Студент __________________________________________________________________

Группа __________________________________________________________________

Варіант 2

Об'єкт - школа 350 учнів

Кількість працюючих – 50 осіб

Площа ділянки –3800,00 м

Загальна площа приміщень – 2500 м2

Кількість поверхів –2

Вартість будівництва –8000 грн/м2

Конструкції будівлі: стіни -цегла, перекриття – залізобетон.

 

Визначити:

Тип будівель за функціональним призначенням

__________________________________________________________________________

Тип будівель за поверховістю

__________________________________________________________________________

Ступень вогнестійкості будівлі

__________________________________________________________________________

Категоря приміщень за вибухопожежною і пожежною небезпекою

__________________________________________________________________________

Нормативний термін експлуатації

__________________________________________________________________________

Ступень довговічністі

__________________________________________________________________________

Тип будівлі за конструктивною системою

__________________________________________________________________________

Категоря (напрям використання) землі

__________________________________________________________________________

Код будівлі заДК 018-2000 «Державний класифікатор будівель та споруд»

__________________________________________________________________________

Розрахувати клас наслідків (відповідальності) та категорію складності об’єкту

Контрольна робота

Студент __________________________________________________________________

Группа __________________________________________________________________

Варіант 3

Об'єкт - житловий будинок на 200 осіб

Площа ділянки –2300,00 м

Загальна площа приміщень – 4000 м2

Кількість поверхів –5

Конструкції будівлі: стіни – збірні залізобетонні панелі, перекриття – залізобетон.

 

Визначити:

Тип будівель за функціональним призначенням

__________________________________________________________________________

Тип будівель за поверховістю

__________________________________________________________________________

Ступень вогнестійкості будівлі

__________________________________________________________________________

Категоря приміщень за вибухопожежною і пожежною небезпекою

__________________________________________________________________________

Нормативний термін експлуатації

__________________________________________________________________________

Ступень довговічністі

__________________________________________________________________________

Тип будівлі за конструктивною системою

__________________________________________________________________________

Категоря (напрям використання) землі

__________________________________________________________________________

Код будівлі заДК 018-2000 «Державний класифікатор будівель та споруд»

__________________________________________________________________________

Розрахувати клас наслідків (відповідальності) та категорію складності об’єкту

Містобудівні аспекти розміщення житлових будинків.

Проблема житла - одна з найгостріших проблем людства. Вона породжена соціальними причинами й має соціальний зміст. “Проблема будинку - проблема епохи. Від неї сьогодні залежить рівновага суспільства” - сказав Ле Корбюзье.

Житло є складовою частиною будь якого населеного пункту.

За ДБН 360-92** Таблиця 1.1

Групи поселень Населення, тис.чол.
  міст сільських поселень
Найзначніші (крупніші Понад 1000  
Значніші (крупні) Понад 500 до 1000 Понад 5 Понад 3 до 5
Великі Понад 250 до 500 Понад 1 до 3 Понад 0,5 до 1
Середні Понад 100 до 250 Понад 50 до100 Понад 0,2 до 0,5
Малі*) Понад 20 до 50 Понад 10 до 20 До 10 Понад 0,05 до 0,2 До 0,05
До групи малих міст входять селища міського типу

Територія міста за функціональним призначенням і характером використання поділяється на сельбищну, виробничу, в т.ч. зовнішнього транспорту, і ландшафтно-рекреаційну.

Житло, як правило розміщується у сельбищної території населених пунктів.

До сельбищної території входять ділянки житлових будинків, громадських установ, будинків і споруд, у т.ч. навчальних, проектних, науково-дослідних та інших інститутів без дослідних виробництв, внутрішньосельбищна вулично-дорожна і транспортна мережа, а також площі, парки, сади, сквери, бульвари, інші об'єкти зеленого будівництва й місця загального користування.

Виробнича територія призначена для розміщення промислових підприємств і пов'язаних з ними виробничих об'єктів, у т.ч. комплексів наукових установ з дослідними підприємствами, комунально-складських об'єктів, підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарських продуктів; санітарно-захисних зон промислових підприємств; об'єктів спецпризначення (для потреб оборони); споруд зовнішнього транспорту і шляхів позаміського й приміського сполучення внутрішньоміської вулично-дорожної і транспортної мережі; ділянок громадських установ і місць загального користування для населення, що працює на підприємствах міста.Промислові підприємства, які не виділяють у навколишнє середовище екологічно шкідливих, токсичних, пилоподібних і пожежонебезпечних речовин, не створюють підвищених рівнів шуму, вібрації, електромагнітних випромінювань, не вимагають під'їзних залізниць, допускається розміщувати у межах сельбищних територій або поблизу них з дотриманням санітарно-гігієнічних і протипожежних вимог.

До ландшафтно-рекреаційної території входять озеленені й водні простори у межах забудови міста і його зеленої зони, а також інші елементи природного ландшафту. До її складу можуть входити парки, лісопарки, міські ліси, ландшафти, що охороняються, землі сільськогосподарського використання та інші угіддя, які формують систему відкритих просторів; заміські зони масового короткочасного і тривалого відпочинку, міжселищні зони відпочинку; курортні зони (у містах і селищах, що мають лікувальні ресурси).

Житлове середовище у міськіх та сільськіх поселеннях треба проектувати як елементи єдиної системи розселення України з урахуванням територіально-адміністративного поділу, соціально-економічного і природно-містобудівного районування.

Основою проектування, планування і забудови міських і сільських поселень повинна бути попередньо розроблювана концепція їх соціально-економічного розвитку, яка забезпечить всебічну реалізацію прав і свобод населення.

Концепція повинна розглядатися на альтернативній основі і до затвердження розглядатися й обговорюватися професіональними та громадськими організаціями, жителями населених пунктів.

Розвиток системи розселення повинен спиратися на ту мережу міських і сільських поселень, яка склалася, включаючи агломерації існуючі і ті, що формуються.

Проектування нових поселень передбачається у зв'язку з потребою розміщення нових промислових підприємств, розробки корисних копалин тощо, а також у зв'язку з виселенням населення із зон катастроф, які відбулися, або потенціальних, зон екологічних лих та ін.

Розміщення дачних поселень та садівницьких товариств у приміських зонах передбачається на землях, які не можуть бути використані для перспективного територіального розвитку міських і сільських поселень.

Питома вага території для системи загальноміського центру і його основних елементів у балансі територій міста і центру становить, відсотків:

Назва території Питома вага території, %
Центр міста (від площі міста) 3,5-5,0 для найзначніших і значних міст 6,0-8,0 для інших груп міст
Ядро центру міста (від площі центру) 30-35 для усіх категорій міст
Громадські території у ядрі центру (від площі центру) 70 і більше

Інтенсивність освоєння ядра центру, ефективна з точки зору містобудівної цінності, наведена у таблиці 2.1. ДБН 360-92**

Територія за функціональним призначенням Щільність, люд./га
Сельбищна 110-150 проживаючих
Житлова 400-500 проживаючих
Виробнича 450-500 працюючих
Громадських установ 150-200ацюючих

До території сільського населеного пункту входять сельбищні та виробничі території, а також присадибні ділянки, включаючи землі фермерських та індивідуальних господарств, майданчики населеного пункту.

У масштабі міста, житлового району або комплексу житлове середовище являє собою сукупність природного ландшафту, житлових будинків, об'єктів культурно-побутового обслуговування, транспортних і пішохідних шляхів, елементів озеленення й благоустрою. Сполучення цих елементів утворить цілісну систему - житлове середовище.

 

1.Житлове середовище як об'єкт проектування.

У межах одного будинку житлове середовище формується квартирами, елементами інженерно-комунікаційного забезпечення, а іноді й приміщеннями громадського призначення.

Якість житлового середовища визначається її функціонально-планувальними, гігієнічними, технічними й естетичними характеристиками, які рівнозначно важливі і для квартири для селитебних зон. Наявність цих характеристик забезпечує комфорт проживання, що є головною метою в проектуванні житла.

Дуже важливим є питання про створення сприятливого житлового cередовища, а саме повернення житловій забудові індивідуальних рис і архітектурної своєрідності, комплексність повсякденного культурно-побутового обслуговування і зв'язок з природою.

Рішення екологічних завдань вимагає всебічного обліку природно-кліматичних даних (напрямок пануючих вітрів, характер рельєфу), а також дбайливого відношення до всіх природних ресурсів. Ефективним засобом створення нормальної екологічної обстановки в житловому середовищі є правильно обрані планувальні прийоми житлової забудови й типи житлових будинків.

Найбільшими можливостями для створення сприятливого житлового середовища є використання таких засобів: як озеленення, обводнювання, архітектура землі, використання дизайну, скульптури й синтезу мистецтв. Озеленення й обводнювання, крім художньо-естетичних функцій, також сприяють поліпшенню мікроклімату житла і навколишньої території.

2.Основні фактори, що впливають на проектування житла.

Основні фактори, що впливають на проектування житла: соціальні; демографічні; природно-кліматичні; містобудівні; конструктивні; економічні.

Система житла досить повно відображає ієрархічну структуру суспільства:

1. Індивідуум - індивідуальний простір у квартирі;

2. Внутрісімейний осередок - приміщення для внутрісімейної групи;

3. Родина - житловий осередок (квартира);

4. Сусідське співтовариство - житловий будинок, житловий комплекс;

5. Міське співтовариство - житловий район, селище, місто.

Соціальна модель житла - це система вимог, пропонованих родиною до його функціональної програми й просторової структури.

Всім видам житла властиві деякі загальні соціальні функції:

- збереження здоров'я проживаючих у ньому людей (досягається за рахунок створення необхідних санітарно-гігієнічних умов);

- зміцнення родини й створення в ній здорового психологічного клімату (внутрісімейне спілкування);

- подальший розвиток родини (від житлових умов часто залежить кількість дітей в родині);

- виховання дітей;

- організація вільного часу (реалізується як у квартирі, так і поза нею);

- підвищення професійної кваліфікації (наукова праця та інші види надомної діяльності);

- створення умов для відпочинку (індивідуального й сімейного);

- особистий простір, виконання ролі психологічного притулку (можливість ізолюватися від зовнішнього оточення).

Всі ці функції зводяться до підвищення комфорту проживання людей і кожна з них повинна мати матеріально-просторове втілення.

3.Класифікація житла. Основні типи житлових будинків.

Основні критерії для класифікації житла:

1. довговічність;

2. призначення за часом і характером проживання;

3. поверховість;

4. за наявністю підйомного обладнання;

5. комфортність;

6. об'ємно-планувальна структура;

7. конструктивне рішення;

8. матеріал огороджувальних конструкцій.

 

Довговічність.

За ДБН В.1.2-2:2006 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування» Додаток В термін експлуатації житлових будинків складає 100 років, що дорівнює І ступені за довговічністю.

Призначення за часом і характером проживання.

За часом і характером проживання житло підрозділяється на

- постійне (житлові будинки квартирного типу й будинки з громадським обслуговуванням);

- тимчасове (гуртожитки, готелі та бази відпочинку);

- сезоне (таке, що використовується під час виконання сезонних робіт в сільському господарстві, промисловоу відгінному тваринництві, тощо).

Поверховість.

За поверховістю та умовною висотою житлові будинки класифікуються відповідно до п.2.18. ДБН В.1.1-7: 2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»:

а) малоповерхові – висотою Н £ до 9 м (як правило до 3-х поверхів включно);

б) багатоповерхові – висотою 9 м < Н £ 26,5 м (як правило до 9-ти поверхів включно);

в) підвищеної поверховості – висотою 26,5 м < Н £ 47 м (як правило до 16-ти поверхів включно);

г) висотні – висотою Н > 47 м (як правило понад 16-ть поверхів).

За наявністю підйомного обладнання

- безліфтові (зазвичай до 5 поверхів);

- ліфтові (зазвичай 6 поверхів та вище).

Комфортність.

За рівнем комфорту та соціальної спрямованості житло поділяють на дві категорії: І і II (див. додаток Б ДБН В.2.2-15-2005). Відрізняються вимогами щодо забезпечення санітарно-гігієнічного благополуччя та пожежної безпеки мешканців усіх категорій житла.

Житло І категорії (комерційне) - житло з нормованими нижніми і ненормованими верхніми межами площ квартир та одноквартирних житлових будинків (чи котеджів), які забезпечують рівень комфорту проживання не нижче за мінімально допустимий.

Житло II категорії (соціальне) - житло з нормованими нижніми і верхніми межами площ квартир та житлових кімнат гуртожитків відповідно до чинних санітарних норм, які забезпечують мінімально допустимий рівень комфорту проживання.

Об'ємно-планувальна структура.

За об'ємно-планувальною структурою житлові будинки бувають:

a. одноквартирні (садибні будинкі),

b. блоковані (двох- і більше квартирні),

c. блоковані (двох- і більше квартирні),

d. секційні,

e. коридорні,

f. галерейні,

g. змішаної структури,

h. дома-дуплекси (с квартирами в різных рівнях).

одноквартирні (садибні будинкі)

блоковані (двох- і більше квартирні)

 

 

Секційні житлові будинки

Дом Бальо аржитектора Гауди

коридорні житлові будинки

 

галерейні житлові будинки


Дата добавления: 2015-11-12; просмотров: 939; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2018 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.024 сек.